به سامانه انتخابات و رای گیری رای شمار خوش آمدید

انتخابات مدارس

انتخابات در مدارس

در مدارس کشور هر ساله چندین انتخابات برگزار میشود که می توان به انتخابات شورای دانش آموزی ، انتخابات انجمن اولیا و مربیان ، و انتخابات شهردار مدرسه و ... اشاره نمود. این انتخابات بصورت حضوری و با شرکت دانش آموزان در فرآیند رای گیری و یا اولیا و مربیان انجام میگیرد و ممکن است این انتخابات همگی در یک روز انجام گردد و یا در روزهای متفاوت. سامانه رای شمار می تواند انتخاباتی از نوع حضوری به همه مدارس پیشنهاد نماید. بدین ترتیب که ابتدا یک پنل از سایت رای شمار تهیه میشود و نسبت به تعاریف اولیه اقدام می نمایند. و سپس به تعداد حدودی یا دقیق رای دهندگان تعرفه چاپی، از طریق سامانه استخراج میکنند و این تعرفه ها که حاوی یک کد احراز می باشد در اختیار رای دهندگان قرار میدهند . از طرف دیگر رای دهندگان با حضور در پای یک کامپیوتر متصل به اینترنت نسبت به مشاهده کاندیدا و با وارد کردن کد احراز خود رای خود را ثبت میکند.

نکته مهم این موضوع سرعت و دقت و سلامت برگزاری این انتخابات می باشد که در نهایت با چاپ کردن برگه نتیجه نهایی و با هلوگرام "رای شمار" می توانید صحه گذاری آنرا به دیگران به اثبات برسانید.

  • توسط:
  • بازدید: 897
  • تاریخ نشر: 1398/02/26