. سامانه رای شمار چرا رای شمار؟ رایگان شروع کن راهنمای رای شمار بلاگ اخبار مشتریان ما
ورود/ ثبت نام

برآورد قیمت

بسته دلخواه خود را بسازید

سایر امکانات این بسته:
-پشتیبانی از نسخه‌ی موبایل و وب اپلیکیشن
-اختصاص پشتیبان آنلاین 24 ساعته

سایر امکانات این بسته:
-پشتیبانی از نسخه‌ی موبایل و وب اپلیکیشن
-اختصاص پشتیبان آنلاین 24 ساعته

سایر امکانات این بسته:
-پشتیبانی از نسخه‌ی موبایل و وب اپلیکیشن
-اختصاص پشتیبان آنلاین 24 ساعته
-ثبت اطلاعات شما توسط کارشناس رای شمار
-امکان گروه بندی کاندیدا
-امکان نظارت آنلاین برای ناظرین خارج از مرکز

سایر امکانات این بسته:
-پشتیبانی از نسخه‌ی موبایل و وب اپلیکیشن
-اختصاص پشتیبان آنلاین 24 ساعته
-ثبت اطلاعات شما توسط کارشناس رای شمار
-امکان حضور کارشناس در محل برگزاری انتخابات
-امکان گروه بندی کاندیدا
-امکان نظارت آنلاین برای ناظرین خارج از مرکز
-اجرای انتخابات روی سرور اختصاصی

قیمت پکیج شما: 0
قیمت پکیج شما (هزینه بسته+مالیات): 0