به سامانه انتخابات و رای گیری رای شمار خوش آمدید

نمایش لیست مشتریان رای شمار

دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
دانشگاه جیرفت
دانشگاه جیرفت
انجمن مدیریت پروژه ایران
انجمن مدیریت پروژه ایران
حزب ندای ایرانیان
حزب ندای ایرانیان
انجمن ERP ایران
انجمن ERP ایران
انجمن سمپاد یزد
انجمن سمپاد یزد
وزارت ورزش جوانان
وزارت ورزش جوانان
شورای انقلابیون استان لرستان
شورای انقلابیون استان لرستان
پارک علم و فناوری استان یزد
پارک علم و فناوری استان یزد
کانون همبستگی شاهد کشور
کانون همبستگی شاهد کشور
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیمارستان تخصصی میلاد اصفهان
بیمارستان تخصصی میلاد اصفهان
اندیشکده دانش‌پژوهان جوان
اندیشکده دانش‌پژوهان جوان
جمعیت توسعه فضای مجازی پاک
جمعیت توسعه فضای مجازی پاک
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها
استانداری سمنان
استانداری سمنان
مجمع دانش آموختان دانشگاه شریف
مجمع دانش آموختان دانشگاه شریف
دانشگاه ارومیه
دانشگاه ارومیه
انجمن بلاکچین ایران
انجمن بلاکچین ایران
سازمان نظام مهندسی معدن
سازمان نظام مهندسی معدن
 مدارس غیرانتفاعی ایران زمین
مدارس غیرانتفاعی ایران زمین
حزب بینش مردم سمنان
حزب بینش مردم سمنان
انجمن اسلامی معلمان شهرستان شهریار
انجمن اسلامی معلمان شهرستان شهریار
شهرک ساحلی و مسکونی قو
شهرک ساحلی و مسکونی قو
حزب اتحاد ملت منطقه سیستان و بلوچستان
حزب اتحاد ملت منطقه سیستان و بلوچستان
مجتمع مسکونی باران
مجتمع مسکونی باران
بنیادتعاون سادات اصفهان
بنیادتعاون سادات اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه آزاد سمنان
دانشگاه آزاد سمنان
دانشگاه علوم پزشکی بم
دانشگاه علوم پزشکی بم
صندوق قرض الحسنه کارکنان شرکت تربت پاک
صندوق قرض الحسنه کارکنان شرکت تربت پاک
سازمان عدالت و آزادی
سازمان عدالت و آزادی
مجتمع مسکونی شاهین تهران
مجتمع مسکونی شاهین تهران
مجموعه مسکونی پتروشیمی شیراز
مجموعه مسکونی پتروشیمی شیراز
دبیرستان شاهد شهید زرین کلاه
دبیرستان شاهد شهید زرین کلاه
دبیرستان مهراول شهر کرج
دبیرستان مهراول شهر کرج
آموزشگاه زینبیه مهدیشهر
آموزشگاه زینبیه مهدیشهر
انجمن انسان شناسی ایران
انجمن انسان شناسی ایران
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه علم و فرهنگ
انجمن مردم نهاد باهمستان
انجمن مردم نهاد باهمستان
انجمن اسلامی معلمان شهرستان سبزوار
انجمن اسلامی معلمان شهرستان سبزوار