به سامانه انتخابات و رای گیری رای شمار خوش آمدید

رای گیری الکترونیکی

ویژگیهای سامانه رای گیری الکترونیکی

هر سیستم رای گیری الکترونیکی می بایست حداقل های نیازمندیهای یک انتخابات سنتی را برآورده کند این نیازمندیها و الزامات عمدتا مرتبط با امنیت برگزاری انتخابات است و نقش تعیین کننده ای در فرایند رای گیری دارند.

  • محرمانگی: به این معنی که مشخص نشود رای ، رای دهنده به چه کسی بوده و یا اینکه در رای گیری شرکت کرده است یا خیر.
  • صحت و سلامت رای : آرای ثبت شده بایستی به درستی و صحت ثبت شود و رای دهنده از ثبت و شمارش رای خود مطمئن شود.
  • مجاز بودن : فقط افرادی که در یک سیستم رای گیری از قبل تعریف شده باشند مجاز به شرکت در رای گیری هستند
  • صحه گذاری: به دلیل جلوگیری از تبانی امکان مشاهده آرا قبل از اختتام وجود نداشته باشد.
  • بررسی مجدد : امکان بررسی در ذخیره صحیح رای ها و هم چنین شمارش و نتیجه آرا وجود داشته باشد.
  • توسط:
  • بازدید: 589
  • تاریخ نشر: 1398/07/21