به سامانه انتخابات و رای گیری رای شمار خوش آمدید

ایجاد  شعب رای گیری و صندوق های رای گیری

ایجاد امکان جدید شعب رای گیری و صندوق‌های رای گیری در سامانه رای شمار

یکی از مهمترین گزارشات آماری که در یک انتخابات می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، گزارش میزان مشارکت رای دهندگان از طیف‌های مختلف و از مناطق مختلف به کاندیدای مورد نظر خود می‌باشد. شعبه بندی و یا صندوق‌های مجازی از این حیث اهمیت پیدا می‌کند تا نشان دهد میزان مشارکت کدام شعب بیشتر بوده و هم اینکه هر نامزد انتخاباتی از کدام شعبه یا صندوق رای بیشترین آرا را کسب نموده است.

نمودار دایره بررسی انتخابات

 

سامانه رای شمار این خلا را در نسخه جدید خود پوشش داده و به برگزار کنندگان انتخابات خود امکان شعبه بندی و صندوق گذاری در انتخابات را به‌صورت مجازی فراهم نموده است. این سامانه به‌صورت هوشمند رای دهندگان را به تفکیک هر شعبه دسته بندی می‌کند و پس از کسب آرای نهایی و تأیید نهایی امکان مشاهده آرای هر صندوق و یا شعبه نیز مشخص می‌شود. بدین ترتیب یک گام دیگر در زمینه شفاف سازی و حصول دقیق نتایج از این طریق نیز برداشته شده و به برگزار کنندگان و رای دهندگان شفافیت و صحه گذاری یک انتخابات سالم را بیان می‌کند.

نمایش میزان مشارکت شعب بر حسب تعداد

  • توسط:
  • بازدید: 1599
  • تاریخ نشر: 1399/10/24

مطالب مرتبط

سامانه هوشمند رای شمار

سامانه هوشمند رای گیری

ادامه ...

انتخابات مدارس

انتخابات در مدارس

ادامه ...

سیستم انتخابات

انتخابات ، نظرسنجی ، همه پرسی

ادامه ...