به سیستم انتخابات و رای گیری رای شمار خوش آمدید

رای گیری الکترونیکی را از کجا شروع کنم ؟

رای گیری آنلاین و الکترونیکی را از کجا شروع کنم ؟

برای برگزاری انتخابات و رای گیری آنلاین باید از کجا شروع کنم ؟ و استفاده از سامانه رای گیری "رای شمار" چگونه است؟ کدام نوع از انوع انتخابات مناسب من است؟ در گام نخست شما می بایست در سامانه رای شمار ثبت نام کنید و مطابق با نیاز خود پنل خود را تهیه کنید.

گام اول : ثبت نام در سامانه

گام دوم : خرید پنل مطابق با نیاز و در صورت نیاز، درخواست سفارشی سازی پنل

گام سوم: ثبت تعاریف پایه اطلاعاتی و برگزاری انتخابات الکترونیکی