1569
تعداد مشتریان
707
تعداد انتخابات برگزار شده
377529
تعداد رای اخذ شده

تنها با 3 گام، فقط در کمتر از 1 ساعت انتخابات خود را برگزار کنید.

سریع - آسان - مطمئن

  • گام اول: ثبت نام در سایت
  • گام دوم: تعاریف پایه از پنل کاربری
  • گام سوم: برگزاری انتخابات

برای ثبت رای خود با یکی از گزینه های زیر اپلیکیشن رای گیری رای شمار را در گوشی خود نصب نمایید