به سامانه انتخابات و رای گیری رای شمار خوش آمدید

انتخابات با فناوری بلاک چین

بلاک چین و انتخابات امن

سامانه رای شمار در راستای بکارگیری آخرین فناوریهای روز دنیا ، تصمیم دارد تا نسخه ای از سامانه خود را مبتنی بر بلاک چین معرفی نماید. در حال حاضر بسیاری از ارائه کنندگان خدمات مبتنی بر اینترنت به فکر استفاده از این فناوری هستند. ما نیز همانطور که در بکارگیری فناوریهای اینترنتی در خصوص رای گیری آنلاین پیش تاز بودیم، این فناوری را نیز در دستور کار خود قرار دادیم تا بتوانیم در آینده نزدیک سامانه ای جدید مبتنی بر بلاک چین را معرفی نماییم.

رأی‌‌‌گیری الکترونیکی، شمارش آراء را تسریع می کند و قابل ممیزی، قابل اعتماد و شفاف است. بعلاوه دسترسی به سامانه رأی‌‌‌گیری و مشارکت مردم و نامزدهای انتخاباتی را نیز افزایش می‌دهد. حال اگر این سامانه بتواند از فناوری بلاک چین در فرآیند کار خود بهره ببرد قطعا اطمینان و اعتماد بیشتری در بین مخاطبین برقرار خواهد نمود.

از مزایای به کارگیری بلاک چین در رأی‌‌‌‌گیری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • رأی‌‌‌دهندگان می‌بینند که رأی‌‌ آنها شمارش شده و هرگونه دستکاری در آرا قابل مشاهده و پیگیری است.
  • برگزار کننده انتخابات می‌توانند برای شفافیت بیشتر انتخابات، نتایج آراء را تایید کنند.
  • پایگاه‌‌داده‌ی اینگونه سامانه ها غیرمتمرکز است، داده‌های مربوط به آراء در بین سایر بلاک ها توزیع شده و تخریب و یا تغییر دادن آنها توسط اشخاص و یا هکرها و یا از بین رفتن سرور مرکزی ، امکان‌پذیر نیست.
  • توسط:
  • بازدید: 605
  • تاریخ نشر: 1398/05/22