به سیستم انتخابات و رای گیری رای شمار خوش آمدید

پکیج های موجود

بسته شماره یک
قیمت

65000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 1
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 5
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 30
 • تعداد انتخابات همزمان 1
 • قیمت (تومان) 90000
 • تخفیف (تومان) 25000
 • قابل پرداخت (تومان) 65000
انتخاب
بسته شماره دو
قیمت

168000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 70
 • تعداد انتخابات همزمان 2
 • قیمت (تومان) 210000
 • تخفیف (تومان) 42000
 • قابل پرداخت (تومان) 168000
انتخاب
بسته شماره سه
قیمت

264000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 120
 • تعداد انتخابات همزمان 1
 • قیمت (تومان) 324000
 • تخفیف (تومان) 60000
 • قابل پرداخت (تومان) 264000
انتخاب
بسته شماره چهار
قیمت

500000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 200
 • تعداد انتخابات همزمان 2
 • قیمت (تومان) 580000
 • تخفیف (تومان) 80000
 • قابل پرداخت (تومان) 500000
انتخاب
ویژه دانشگاه و مدارس
قیمت

350000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 30
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 250
 • تعداد انتخابات همزمان 2
 • قیمت (تومان) 350000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 350000
انتخاب
رایگان
قیمت

0

 • مدت زمان انتخابات (روز) 1
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 3
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 10
 • تعداد انتخابات همزمان 1
 • قیمت (تومان) 0
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 0
انتخاب
نسخه اختصاصی
قیمت

0

 • مدت زمان انتخابات (روز) نامحدود
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) نامحدود
 • حداکثر تعداد رای دهندگان نامحدود
 • تعداد انتخابات همزمان نامحدود
 • قیمت (تومان) نامحدود
 • تخفیف نامحدود
 • قابل پرداخت (تومان) تماس بگیرید
انتخاب