به سامانه انتخابات و رای گیری رای شمار خوش آمدید

پکیج های موجود

رایگان -نسخه کامل
قیمت

0

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 5
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 10
 • تعداد انتخابات همزمان 1
 • تعداد نظرسنجی همزمان 0
 • تعداد وبینار همزمان 0
 • قیمت (تومان) 0
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 0
انتخاب
 • احراز با موبایل
 • احراز با ایمیل
 • صفحه تبلیغات قبل رای گیری
 • نظارت بر مشارکت
 • بارگزاری اسناد
 • احراز با کد اختصاصی
 • دسترسی به لینک رای گیری
 • صندوق و شعب الکترونیکی
 • پیامک انتشار انتخابات
 • پیامک انتشار نظرسنجی
 • پیامک انتشار وبینار
 • پیامک اعلام نتایج
 • سیستم بلاکچین
بسته شماره یک
قیمت

98100

 • مدت زمان انتخابات (روز) 1
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 15
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 30
 • تعداد انتخابات همزمان 1
 • تعداد نظرسنجی همزمان 0
 • تعداد وبینار همزمان 0
 • قیمت (تومان) 90000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 98100
انتخاب
 • احراز با موبایل
 • احراز با ایمیل
 • صفحه تبلیغات قبل رای گیری
 • نظارت بر مشارکت
 • بارگزاری اسناد
 • احراز با کد اختصاصی
 • دسترسی به لینک رای گیری
 • صندوق و شعب الکترونیکی
 • پیامک انتشار انتخابات
 • پیامک انتشار نظرسنجی
 • پیامک انتشار وبینار
 • پیامک اعلام نتایج
 • سیستم بلاکچین
بسته شماره دو
قیمت

228900

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 30
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 70
 • تعداد انتخابات همزمان 1
 • تعداد نظرسنجی همزمان 0
 • تعداد وبینار همزمان 0
 • قیمت (تومان) 210000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 228900
انتخاب
 • احراز با موبایل
 • احراز با ایمیل
 • صفحه تبلیغات قبل رای گیری
 • نظارت بر مشارکت
 • بارگزاری اسناد
 • احراز با کد اختصاصی
 • دسترسی به لینک رای گیری
 • صندوق و شعب الکترونیکی
 • پیامک انتشار انتخابات
 • پیامک انتشار نظرسنجی
 • پیامک انتشار وبینار
 • پیامک اعلام نتایج
 • سیستم بلاکچین
بسته شماره سه
قیمت

353160

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 30
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 120
 • تعداد انتخابات همزمان 1
 • تعداد نظرسنجی همزمان 0
 • تعداد وبینار همزمان 0
 • قیمت (تومان) 324000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 353160
انتخاب
 • احراز با موبایل
 • احراز با ایمیل
 • صفحه تبلیغات قبل رای گیری
 • نظارت بر مشارکت
 • بارگزاری اسناد
 • احراز با کد اختصاصی
 • دسترسی به لینک رای گیری
 • صندوق و شعب الکترونیکی
 • پیامک انتشار انتخابات
 • پیامک انتشار نظرسنجی
 • پیامک انتشار وبینار
 • پیامک اعلام نتایج
 • سیستم بلاکچین
بسته شماره چهار
قیمت

632200

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 60
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 200
 • تعداد انتخابات همزمان 2
 • تعداد نظرسنجی همزمان 0
 • تعداد وبینار همزمان 0
 • قیمت (تومان) 580000
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 632200
انتخاب
 • احراز با موبایل
 • احراز با ایمیل
 • صفحه تبلیغات قبل رای گیری
 • نظارت بر مشارکت
 • بارگزاری اسناد
 • احراز با کد اختصاصی
 • دسترسی به لینک رای گیری
 • صندوق و شعب الکترونیکی
 • پیامک انتشار انتخابات
 • پیامک انتشار نظرسنجی
 • پیامک انتشار وبینار
 • پیامک اعلام نتایج
 • سیستم بلاکچین
نسخه اختصاصی
قیمت

تماس بگیرید

 • مدت زمان انتخابات (روز) نامحدود
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) نامحدود
 • حداکثر تعداد رای دهندگان نامحدود
 • تعداد انتخابات همزمان نامحدود
 • قیمت (تومان) نامحدود
 • تخفیف نامحدود
 • قابل پرداخت (تومان) تماس بگیرید
انتخاب