. سامانه رای شمار چرا رای شمار؟ رایگان شروع کن راهنمای رای شمار بلاگ اخبار مشتریان ما
ورود/ ثبت نام

ایجاد امکان جدید شعب رای گیری و صندوق‌های رای گیری در رای شمار

اخبار سایت

ایجاد امکان جدید شعب رای گیری و صندوق‌های رای گیری در رای شمار

ایجاد  شعب رای گیری و صندوق‌های رای گیری

یکی از مهمترین گزارشات آماری که در یک انتخابات می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، گزارش میزان مشارکت رای دهندگان از طیف‌های مختلف و از مناطق مختلف به کاندیدای مورد نظر خود می‌باشد. شعبه بندی و یا صندوق‌های مجازی از این حیث اهمیت پیدا می‌کند تا نشان دهد میزان مشارکت کدام شعب بیشتر بوده و هم اینکه هر نامزد انتخاباتی از کدام شعبه یا صندوق رای بیشترین آرا را کسب نموده است.

نمودار دایره ای مشارکت

سامانه رای شمار این خلا را در نسخه جدید خود پوشش داده و به برگزار کنندگان انتخابات خود امکان شعبه بندی و صندوق گذاری در انتخابات را به‌صورت مجازی فراهم نموده است. این سامانه به‌صورت هوشمند رای دهندگان را به تفکیک هر شعبه دسته بندی می‌کند و پس از کسب آرای نهایی و تأیید نهایی امکان مشاهده آرای هر صندوق و یا شعبه نیز مشخص می‌شود. بدین ترتیب یک گام دیگر در زمینه شفاف سازی و حصول دقیق نتایج از این طریق نیز برداشته شده و به برگزار کنندگان و رای دهندگان شفافیت و صحه گذاری یک انتخابات سالم را بیان می‌کند.

نمودار خطی درصد مشارکت

 

  • توسط:
  • بازدید: 3765
  • تاریخ نشر: 1399/10/24