شرکت در انتخابات

به صفحه رای گیری آنلاین سامانه رای شمار خوش آمدید !
رای شمار
توجه: کد احراز شما ممکن است برای شما پیامک شده باشد و یا توسط مسئول برگزاری انتخابات اعلام گردیده، که احراز خود را معادل یکی از کدهای: کد ملی، کد دانشجویی، کد پرسنلی و ... وارد نمائید.
با تشکر سامانه آنلاین رای شمار