به سیستم انتخابات و رای گیری رای شمار خوش آمدید

رای گیری الکترونیکی

انتخابات آنلاین و غیر حضوری گامی در جهت پیشگیری از شیوع بیماریها

در این طرح به جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیر دار از جمله بیماری کرونا که دامنه گسترش آن فراگیر شده است و همچنین بکارگیری گسترش فناوریهای نوین طرح برگزاری رایگان انتخابات و کاهش 30 درصدی قیمت ها به تصویب رسید. بدین ترتیب برای برگزاری انتخابات غیر حضوری و آنلاین تا سطح 15 نفر رای دهنده بسته رایگان در دسترس قرار گرفته و سایر بسته های انتخاباتی تا پایان اردیبهشت ماه 1399 با 30 تا 50 درصد کاهش قیمت در نظر گرفته میشود.واحد پشتیبانی سامانه بصورت 24 ساعت در ایام هفته  پاسخگوی کاربران سامانه می باشد