به سیستم انتخابات و رای گیری رای شمار خوش آمدید

پکیج های موجود

بسته شماره یک
قیمت

50000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 1
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 5
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 30
 • تعداد انتخابات همزمان 1
 • قیمت (تومان) 65000
 • تخفیف (تومان) 15000
 • قابل پرداخت (تومان) 50000
انتخاب
بسته شماره دو
قیمت

170000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 70
 • تعداد انتخابات همزمان 2
 • قیمت (تومان) 220000
 • تخفیف (تومان) 50000
 • قابل پرداخت (تومان) 170000
انتخاب
بسته شماره سه
قیمت

270000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 120
 • تعداد انتخابات همزمان 2
 • قیمت (تومان) 350000
 • تخفیف (تومان) 80000
 • قابل پرداخت (تومان) 270000
انتخاب
بسته شماره چهار
قیمت

400000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 7
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 200
 • تعداد انتخابات همزمان 2
 • قیمت (تومان) 520000
 • تخفیف (تومان) 120000
 • قابل پرداخت (تومان) 400000
انتخاب
ویژه دانشگاه و مدارس
قیمت

500000

 • مدت زمان انتخابات (روز) 2
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 30
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 300
 • تعداد انتخابات همزمان 5
 • قیمت (تومان) 700000
 • تخفیف (تومان) 210000
 • قابل پرداخت (تومان) 500000
انتخاب
رایگان
قیمت

0

 • مدت زمان انتخابات (روز) 1
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) 3
 • حداکثر تعداد رای دهندگان 15
 • تعداد انتخابات همزمان 1
 • قیمت (تومان) 0
 • تخفیف (تومان) 0
 • قابل پرداخت (تومان) 0
انتخاب
نسخه اختصاصی
قیمت

0

 • مدت زمان انتخابات (روز) نامحدود
 • مدت زمان اعتبار پکیج (روز) نامحدود
 • حداکثر تعداد رای دهندگان نامحدود
 • تعداد انتخابات همزمان نامحدود
 • قیمت (تومان) نامحدود
 • تخفیف نامحدود
 • قابل پرداخت (تومان) تماس بگیرید
انتخاب